52. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe - GANGOVÔ

Galaprogram 52. Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe - GANGOVÔ.