Žarty a žaloby

Malá televízna poviedka z tvorby Hansa Sachsa "Vyrezávanie bláznov".