50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Štyri zastavenia v Havane

"Karibské Noir" detektívne príbehy, ktoré vznikli podľa románov kubánskeho spisovateľa Leonarda Paduru.