Tiene lásky: Skrížené osudy

Pokračovanie talianskeho seriálu, ktorý sa bude niesť v duchu náhodného stretnutia.