Na konci s dychom

Prelomový debut jednej z najvýraznejších osobností francúzskej novej vlny .