Otec

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár Európska tvorba
Psychologická dráma A. Strindberga- analýza spolužitia muža a ženy, boja o moc v manželstve.