Hedda Gablerová

Pôvodná televízna inscenácia divadelnej hry. Autor nastoľuje svoje kritické zrkadlo jedincovi, spoločenskej sfére, jeho spôsobu života a jeho morálke.