Anjel Pána 2

Anjel Petronel a čert Uriáš hľadajú na zemi jablko poznania a zažívajú celý rad nebezpečných, ale i smiešnych situácií. Napokon zisťujú, že cesta k poznaniu vedie predovšetkým cez seba samého, cez objavenie sily priateľstva, lásky a schopnosti odpustenia.