Anjel Pána 2

Anjel Petronel a čert Uriáš hľadajú na zemi jablko poznania a zažívajú celý rad nebezpečných, ale i smiešnych situácií.