Príbehy spod Karpát

Dramatické spracovanie ukrajinskej povesti, prostredníctvom ktorých spoznáme históriu i osobnosti týchto dvoch prihraničných regiónov.