Príbehy spod Karpát

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Dramatické spracovanie ukrajinskej povesti, prostredníctvom ktorých spoznáme históriu i osobnosti týchto dvoch prihraničných regiónov.
Medzinárodný projekt „Príbehy spod Karpát" detskému divákovi ponúka desať zdramatizovaných povestí - päť slovenských a päť ukrajinských. Vychádzajú z reálnych historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú dva prihraničné regióny - Košický samosprávny kraj a Zakarpatskú Ukrajinu. Deti sa tak môžu zoznámiť s históriou a ďalšími zaujímavosťami týchto krajov a podnietiť ich záujem o miesto, kde vyrastajú, kde žijú.