EURO 2020
EURO 2020

Karpatský miestopis

Krátky dokument o histórii , kultúrnych a stavebných pamiatkach mesta Rožňavy.