Karpatský miestopis

Krátky dokument o histórii , kultúrnych a stavebných pamiatkach mesta Rožňavy.