Karpatský miestopis

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD

Krátky dokument o prírode Karpát.