Odovzdávanie štátnych vyznamenaní k 25. výročiu vzniku SR prezidentom SR

Priamy prenos.