Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Telezoo

Nevhodné do 7 rokov
Prírodovedný televízny dokument o bojových aktivitách niektorých druhoch zvierat, ktoré sa viažu na výber jednicov pre zachovanie rodu.