Reláciu najbližšie vysielame

Sviatočné slovo

Duchovný príhovor.