Sviatočné slovo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Príhovor duchovného.
Príhovor evanjelickej a. v. farárky Oliny Kolar na Svätodušnú nedeľu.