Televízne vysielanie pre školy


Strenutie s maliarom Jánom Mudrochom aj o tom, ako vzniká obraz.

Nájdete nás na Facebooku