Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Televízne vysielanie pre školy

Strenutie s maliarom Jánom Mudrochom aj o tom, ako vzniká obraz.