MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Ej, Ďurko, Ďurko (Jánošík)...

Prevzaté predstavenie z Divadla SNP v Martine z roku 1988. Hra Mikuláša Kočana úsmevne ironizuje jánošíkovskú tradíciu.