Ej, Ďurko, Ďurko (Jánošík)...


Prevzaté predstavenie z Divadla SNP v Martine z roku 1988. Hra Mikuláša Kočana úsmevne ironizuje jánošíkovskú tradíciu.

Nájdete nás na Facebooku