Zločin

Príbeh o zločine a treste, odohrávajúci sa na vidieku 20-tych rokov 20.storočia.