Anjeli strážni

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Talkshow Aleny Heribanovej.
Je anjelom strážnym všetkých tých, čo jeho lekársku pomoc vyhľadali po úraze. Špičkový odborník v oblasti chirurgie, ktorý je dlhoročným hlavným odborníkom MZ SR pre úrazovú chirurgiu. Viac ako dve dekády vedie ako prednosta Kliniku úrazovej chirurgie LF SZU a UNB Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave a v súčasnosti ako rektor Slovenskú zdravotnícku univerzitu. Je autorom viac ako stovky vedeckých publikácií, početné z nich sú zverejnené v zahraničných periodikách európskeho a svetového významu. Za svoje vysoko odborné pôsobenie je nositeľom viacerých ocenení. Jeho manželka je špičková lekárka, prof. Iveta Šimková a obaja synovia v šľapajach rodičov lekári... Dnešným hosťom Anjelov strážnych je laureát Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.,