Dobšinského rozprávky

Televízne spracovanie slovenských ľudových rozprávok zo zbierok Pavla Dobšinského - vyberá a rozpráva legendárny Július Pántik.