Bullittov prípad

Steve McQueen v legendárnej úlohe inšpektora Bullitta.