Soirée z Mlynskej doliny

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky

Stretnutie so Zuzanou Kronerovou a jej televíznymi postavami.

Cyklická relácia zo štúdia v Mlynskej doline. Talk-show A.Heribanovej s hosťom z oblasti kultúry, ktorého umeleckú cestu zaznamenala STV od prvopočiatkov až po súčasnosť. Scenár tejto relácie vychádza z vyše 400 postáv, ktoré v archíve STV doposiaĺ zanechala herečka Zuza Kronerová. Výber úryvkov sleduje nielen chronológiu hereckej cesty umelkyne, ale aj jej osciláciu medzi komediálnym a dramatickým herectvom. Je tu vhodne zakomponovaná aj spomienka na legendárnu postavu slovenského divadelníctva, otca herečky, Jozefa Kronera.