50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Od Dunaja až po Tatry

Melódie Gejzu Dusíka v podaní známych slovenských interprétov.