Od Dunaja až po Tatry

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Melódie Gejzu Dusíka v podaní známych slovenských interprétov.