Ľudová kultúra na Slovensku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Dokumentárny film o kráse a najrozmanitejších vzoroch a technikách slovenských výšiviek.
Dokumentárny film o variáciach vyšívacích techník a spôsoboch ich uplatnenia v tradičnom ľudovom odievaní a na bytových textíliach. Film ukazuje jednotlivé typy výšiviek na Slovensku a dotýka sa ich dejín. 1/2. Výšivky s použitím rôznych farieb a motívov. Spevňovanie, spájanie, ozdobovanie okraja látky - okrajové stehy. Ľudové výšivky podľa pôvodu - okrajové a vnútroplošné. Detaily výšiviek. Výšivky na krojoch, čepcoch. Čepenie mladuchy. Rôzne techniky vyšívania - výšivka podľa rátanej nite, predkreslená v sieti vytiahnutých nití, dierková výšivka, výšivka zlatom a iné. Detaily vyšívania podľa rátanej nite. Ukážky rôznych výšiviek. Detailné zábery na vyšívanie technikou v sieti po vytiahnutých nitiach. Výšivka viažúca sa na plochu - predkresľovanie vzoru a vyšívanie. Predkresľovanie ornamentu na tvrdý kartón. Kartónové formy, vyšívanie zlatými niťami. Výšivky vyšité zlatými niťami.2/2. Vytváranie výšiviek kombináciou rátaných nití a predkreslených výšiviek - táto technika sa nazýva gafry. Výšivky na tyle. Výšivky na sieti. Aplikácie na tyle. Ruky ženy aplikujúce motív na tylovú látku. Ukážka predkreslenia a nastrihnutia motívu z látky podľa vzoru. Klasická ľudová výšivka. Motív ruže, ženy, pávov, baranček a iné. Orientálne ornamenty.