Bratislavská lýra

1. časť medzinárodnej súťaže Bratislavská lýra 1988.