Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bratislavská lýra (Bratislavská lýra 1979; Lýrové pódium; domáca súťaž)

Nevhodné do 12 rokov
Výber semifinálových piesní z Bratislavskej lýry 1979.