Športová televízia
Športová televízia

Bratislavská lýra

Nevhodné do 7 rokov
Vystúpenie skupiny Collegium Musicum na Bratislavskej lýre 1979.