Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
1. časť medzinárodnej súťaže Bratislavská lýra 1988.