Športová televízia
Športová televízia

Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie zahraničných hostí na Bratislavskej lýre 1976.