Bratislavská lýra

Nevhodné do 7 rokov
1. časť medzinárodnej súťaže Bratislavská lýra 1988.