Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Záznam z vystúpenia Mariána Vargu na Bratislavskej lýre 1982.