50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Záznam z koncertu Bratislavskej lýry 1982.