Chvíľa pre pesničku

Spieva Waldemar Matuška, Oľga Blechová - Matušková a hrá skupina KTO.