Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Spieva Eva Sepéšiová, Eva Večerová a Kamila Magálová.