50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Spieva Zora Kolínska, Dušan Grúň a ďalší.