Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Spievajú Karol Duchoň, Ivan Krajíček, Eva Sepešiová a ďalší.