Chvíľa pre pesničku

Nevhodné do 12 rokov
Pásmo populárnych pesničiek.