Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Spieva Zora Kolínska, Dušan Grúň a ďalší.