Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých

Spieva Zora Kolínska, Dušan Grúň a ďalší.