Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Spievajú Zora Kolínska, Karol Duchoň, Dušan Grúň, Ivan Krajíček, Eva Sepešiová.