Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Hrá a spieva Ján Lehotský a Juraj Lehotský.