Športová televízia
Športová televízia

Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Hrá Malokarpatská kapela a jej sólisti.