Chvíľa pre pesničku

Nevhodné do 12 rokov
Spieva Waldemar Matuška, Oľga Blechová - Matušková a hrá skupina KTO.