Tour de France 2020
Tour de France 2020

Návraty k hereckým legendám

Vhodné pre všetkých

Ukážky hereckého majstrovstva legendárneho herca Ladislava Chudíka a jeho spomienky na život, herecké začiatky, tajomstvo tvorby, na spoluprácu s televíziou a na všetkých, ktorí ju ovplyvnili.