Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Návraty k hereckým legendám

Vhodné pre všetkých HD
Ukážky hereckého majstrovstva legendárneho herca Viliama Záborského a spomienky na jeho život, herecké danosti, vzťah k poézii, aj na spoluprácu s televíziou..