50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Rok našej nádeje

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Sovietska delegácia v Bratislave a pozývací list.