Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

54 hodín

Rukojemnícka dráma podľa skutočných udalostí.