54 hodín

Rukojemnícka dráma podľa skutočných udalostí.