S vetrom vo vlasoch

Poetický príbeh jedného leta o citovom vzplanutí chlapca a jeho dozrievaní.