Za siedmimi horami

Nevhodné do 12 rokov HD
Umelecký dokument o ľudovom umelcovi - rezbárovi Pavlovi Bavlnovi.